cegły izolacyjne (ogniotrwałe)

Cegły ogniotrwałe wypala się w procesie technologicznym, który wymusza zastosowanie materiałów budowlanych o podwyższonej odporności na działanie ognia. Cegły ogniotrwałe doskonale sprawdzają się w tej roli, zapewniając maksymalną ochronę przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur i ognia.

 
Specyfika produkcji cegieł ogniotrwałych


Cegła ogniotrwała powstaje na skutek wypalania związków glinu o podwyższonej odporności na temperaturę. Dużą rolę w procesie produkcji odgrywa tutaj tlenek glinu. W zależności od jego procentowego udziału, cegła uzyskuje różną odporność na bezpośrednie działanie ognia. W procesie produkcji cegły ogniotrwałej ogromną rolę odgrywa również specjalny wypełniacz organiczny, który w trakcie wypalania produktu finalnego ulega całkowitemu utlenieniu. Skutkuje to powstaniu charakterystycznej, porowatej struktury cegły.


Cagła ogniotrwała - właściwości produktu
 

Dzięki odpowiedniej technologii produkcji, cegła uzyskuje określoną odporność na działanie wysokich temperatur. Tym samym można ją wykorzystać do produkcji kotłów przemysłowych, pieców hutniczych itd. Cegła ogniotrwała posiada - w zależności od swego przeznaczenia - stosowne oznaczenie, które jest podstawą do jej klasyfikacji. Przykładowo, cegła o maksymalnej odporności na temperaturę wynoszącą 800 stopni Celsjusza, posiada oznaczenie LP 450. Z kolei, w przypadku cegieł JM 32, maksymalna temperatura graniczna wynosi 1760 stopni Celsjusza. 
 
TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA CEGIEŁ OGNIOTRWAŁYCH
 
LP 450   800oC
JM 23   1260oC
JM 26   1430oC
JM 28   1540oC
JM 30   1650oC
JM 32   1760oC