Zaprawa Zal-ka 2


Zaprawa przeznaczona jest do wyłożeń ogniotrwałych o grubości spoin do 1 mm.

Klasyfikacja temperaturowa - 1600oC

Uziarnienie - 0-0,5mm