Produkt / Materiały izolacyjne / Tkaniny i taśmy ceramiczne (ogrniotrwałe)

Tkaniny i taśmy ceramiczne (ogrniotrwałe)

Oferujemy wykonane na bazie najwyższej jakości surowców włókienniczych tkaniny i tkane wielowarstwowo taśmy termoizolacyjne. Wykonane są one z ognioodpornych na wysokie temperatury przędz szklanych i glinokrzemianowych.

Konstrukcja tkanin ognioodpornych

Dzięki specjalnej konstrukcji i wzajemnemu przeplataniu przędz uzyskuje się tkaninę/taśmę zwartą i niepodatną na rozwarstwienia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Tkaniny i taśmy ceramiczne (ogrniotrwałe)
Tkaniny i taśmy ceramiczne (ogrniotrwałe)