Produkt / Cegły / Cegły izolacyjne (ogniotrwałe)

Cegły izolacyjne (ogniotrwałe)

Prostki izolacyjne (cegły ogniotrwałe) wykonane są z glin ogniotrwałych o wysokiej czystości, ze stopniowo wzrastającym udziałem tlenku glinu dla produktów przeznaczonych do wykorzystania w wyższych temperaturach, oraz starannie nasycane wypełniaczem organicznym, który wypala się podczas procesu produkcji dając jednolitą kontrolowaną strukturę porowatą. Właśnie z tego materiału wykonywane są piece oraz kotły przemysłowe. Cegły ogniotrwałe są wyjątkowo odporne na eksploatację podczas procesów produkcyjnych, które odbywają się przy bardzo wysokich temperaturach.

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA CEGIEŁ OGNIOTRWAŁYCH

LP 450   800oC
JM 23   1260oC
JM 26   1430oC
JM 28   1540oC
JM 30   1650oC
JM 32   1760oC
 
Cegły izolacyjne (ogniotrwałe)