Produkt / Betony i zaprawy / Beton ognioodporny (ogniotrwały)

Beton ognioodporny (ogniotrwały)

Betony ogniotrwałe o średniej zawartości cementu - są to tworzywa oniotrwałe niewypalane.

B3NP - beton ogniotrwały (ognioodporny) z włóknem organicznym

B3NS - beton ogniotrwały (ognioodporny) z włóknem metalowym

Beton ognioodporny (ogniotrwały)
Beton ognioodporny (ogniotrwały)