na problemy z wysoką temperaturą

Posiadamy w swojej ofercie różnego rodzaju artykuły, od lekkich włóknistych materiałów ceramicznych do ciężkich betonów i zapraw.

Sprawdź naszą ofertę

Materiały ogniotrwałe i izolacyjne

W szczególnych warunkach pod względem zwiększonego oddziaływania ciepła bez problemu wykorzystywać można materiały ogniotrwałe, które wykonywane są ze specjalnie przygotowanych tworzyw.

 

Dzięki temu uzyskują one trwałość nawet na bardzo wysokie temperatury, które nie są w stanie wpłynąć negatywnie na wytrzymałość ich powierzchni. Ze względu na swoje właściwości, najlepiej sprawdzają się one chociażby w obiektach takich jak:

 • piece do wypalania,
 • spalarnie,
 • elektrownie,
 • paleniska,
 • stalownie,
 • koksownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze właściwości

 

Materiały ognioodporne pełnią przede wszystkim rolę ochronną w stosunku do innych tworzyw, mając zapobiegać ich uszkodzeniom w wyniku wpływu wysokich temperatur. Poza tym, inną z istotnych cech tych produktów jest także możliwość gromadzenia ciepła w konkretnym miejscu, w którym z różnych przyczyn jest to wskazane, chociażby dla celów przemysłowych.

 

Ich atuty sprawdzają się jednak jedynie w przypadku, gdy nie są wraz z nimi wykorzystywane tworzywa o standardowych właściwościach, gdyż wtedy osłabiają one ich parametry. Dlatego też powinno się stosować w takich sytuacjach jedynie spoiwa o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej, w tym specjalistyczne kleje czy cementy. 

Za ogniotrwałe materiały można uznać:

 

 • materiały szamotowe, otrzymywane poprzez wypalenie łupków bądź gliny i zmielenie produktu, który powstanie,
 • materiały wysokoglinowe,
 • materiały andaluzytowe,
 • materiały mulitowe,
 • wyroby magnezjowe,
 • wyroby glinkokrzemianowe,
 • wyroby korundowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje materiałów ognioodpornych i izolacyjnych

 

Jako że specjalizujemy się w tworzeniu różnorodnych materiałów ogniotrwałych, możemy zaproponować naszym klientom przede wszystkim bardzo skuteczne pod względem swojej odporności ogniowej materiały izolacyjne, ale także cegły czy zaprawy i betony, które zostały stworzone z myślą o szczególnych zastosowaniach. Należą do nich chociażby materiały andaluzytowe, wysokoglinowe czy szamotowe, ale także wyroby magnezjowe czy glinkokrzemianowe.

 

Poza tym, możemy oferujemy również akcesoria, dzięki którym obchodzenie się z nimi w wysokich temperaturach będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze. Służą do tego przede wszystkim rurki ceramiczne oraz rękawice ognioodporne, które pozwolą uniknąć niebezpiecznych dla zdrowia konsekwencji zetknięcia się z niezwykle wysoką temperaturą.

Materiały ogniotrwałe

 

Skutecznie zabezpieczenie miejsc przed wpływem zagrożenia ogniowego umożliwiają materiały izolacyjne o odporności temperaturowej przekraczającej 1000 stopni Celsjusza. Należą do nich maty ogniotrwałe czy płyty ogniotrwałe, a także wiele innych produktów, które zostały wykonane z tworzywa ceramicznego.

Cegły

 

W przypadku tworzenia takich konstrukcji jak piece hutnicze czy kotły przemysłowe najlepszym materiałem są cegły izolacyjne, szamotowe, a także wysokoglinowe. Posiadamy elementy należące do zróżnicowanej klasyfikacji, mieszczącej się w przedziale wytrzymałości ogniowej na poziomie od 800 nawet do wartości niemal 1800 stopni Celsjusza.

Betony i zaprawy

 

Przy wytwarzaniu pieców, a w szczególności ich fundamentów oraz kominów, najlepszą opcją materiałową jest beton ogniotrwały. Poza tym, warto również skorzystać z zaprawy ognioodpornej Blakite czy szamotowej, których zaletami są chociażby świetna plastyczność czy urabialność, sprawdzająca się w szczególnie w podwyższonych warunkach cieplnych.

Elementy mocujące

 

Specjalnymi materiałami, przygotowanymi na szczególne warunki i sprawdzającymi się przede wszystkim w przypadku stosowania ich podczas łączenia części stworzonych z ceramiki, metalu, ale także włókna są elementy mocujące. Należą do nich przede wszystkim kleje ognioodporne, ale także kapturki, kotwy czy utwardzacze.

Pozostałe

 

Bardzo skutecznymi elementami chroniącymi przed zagrożeniem ogniowym są rurki ceramiczne, a także rękawice ognioodporne. Dzięki nim można zabezpieczyć przed zagrożeniem ogniowym nie tylko elementy przemysłowe, ale także własne zdrowie, w tym przede wszystkim najbardziej narażone na poparzenie dłonie.

Formularz kontaktowy