Produkt / Cegły / Cegły wysokoglinowe

Cegły wysokoglinowe

Klasyfikacja temperaturowa: 1600oC

Cegły wysokoglinowe