Produkt / Cegły / Cegły izolacyjne

Cegły izolacyjne

Prostki izolacyjne (cegły ogniotrwałe) wykonane są z glin ogniotrwałych o wysokiej czystości, ze stopniowo wzrastającym udziałem tlenku glinu dla produktów przeznaczonych do wykorzystania w wyższych temperaturach, oraz starannie nasycane wypełniaczem organicznym, który wypala się podczas procesu produkcji dając jednolitą kontrolowaną strukturę porowatą.

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA

LP 450   800oC
JM 23   1260oC
JM 26   1430oC
JM 28   1540oC
JM 30   1650oC
JM 32   1760oC
 
Cegły izolacyjne