Produkt / Betony i zaprawy / Zaprawa Zal-ka 2

Zaprawa Zal-ka 2

Zaprawa przeznaczona jest do wyłożeń ogniotrwałych o grubości spoin do 1 mm.

Klasyfikacja temperaturowa - 1600oC

Uziarnienie - 0-0,5mm

Zaprawa Zal-ka 2